Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
อื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (15 พ.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม (10 พ.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม (10 พ.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ... (02 พ.ค. 2566)
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหล... (02 พ.ค. 2566)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 เม.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผ... (20 เม.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาว... (20 เม.ย. 2566)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง (19 เม.ย. 2566)
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจ้าง (05 เม.ย. 2566)
การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถ... (04 เม.ย. 2566)
กิจกรรมยอย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยาธรรม (03 เม.ย. 2566)
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี (... (01 เม.ย. 2566)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Polict (01 เม.ย. 2566)
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ (01 เม.ย. 2566)
สถิติการให้บริการตามภาระกิจของหน่วยงาน (01 เม.ย. 2566)
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (30 มี.ค. 2566)
ประชาคมหมู่ที่ 2 (17 มี.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเชิญชวนจัดทำหนังสือค้ำประกันการทำงานตามสัญญาจ้างกับ ธ.ก... (16 มี.ค. 2566)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 (16 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 10... (31 ม.ค. 2566)  

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน... (26 ม.ค. 2566)  

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสา... (09 ม.ค. 2566)  

พิธีเปิดโครงการพัฒนาปรับภ... (09 ม.ค. 2566)

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒ... (09 ม.ค. 2566)

กิจกรรม (No Gift Policy) (26 ธ.ค. 2565)

เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุ... (25 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริ... (09 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมงานประเพณีการกวนกร... (24 ก.ย. 2565)

กิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม ... (07 เม.ย. 2565)

การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้... (05 เม.ย. 2565)

กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรร... (27 ม.ค. 2565)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (26 ต.ค. 2564)

กิจกรรม รณรงค์ให้ประชาชนท... (30 ก.ย. 2564)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน... (17 ส.ค. 2564)

แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจร... (06 ก.ค. 2564)

เยี่ยมผู้พิการ และมอบถุงย... (22 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญั... (25 พ.ค. 2564)

รู้เท่าทัน..ป้องกัน พิษสุ... (05 พ.ค. 2564)

กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใ... (26 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายล... (07 ธ.ค. 2565)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายลา... (24 พ.ย. 2565)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายลาภ หมู่ท... (23 พ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ... (26 ต.ค. 2565)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน... (20 ต.ค. 2565)
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้... (12 ต.ค. 2565)
เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ ... (05 ต.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน... (04 ต.ค. 2565)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมอ... (04 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ... (21 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายล... (12 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 เชื่อมห... (09 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกส... (06 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 เชื่อม... (06 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายลาภ (ช่วงท... (02 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายลาภ (ช่วง... (01 ก.ย. 2565)
ประกวดราคาจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ... (29 ส.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,... (26 ส.ค. 2565)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่... (10 ส.ค. 2565)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน... (10 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (19 พ.ค. 2566)  
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 (01 มิ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระ... (07 ม.ค. 2563)  
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงานประจำรถขยะ (02 ก.พ. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (05 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงาน (18 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ตำแ... (11 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเค... (13 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเค... (13 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (23 มิ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (23 มิ.ย. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th