Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมา... (12 ม.ค. 3107)  
รายงานผลประเมินความพีงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (06 ต.ค. 3106)  
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (30 ก.ย. 3061)  
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหาร... (01 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (บุคคลภายนอก และบริษัท ห้างร้านฯ) ตอบแบ... (01 เม.ย. 2564)
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 (01 มี.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ... (15 ก.พ. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได... (08 ก.พ. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วย... (03 ก.พ. 2564)
ความรู้เกี่ยวกับHIV และเอดส์ (01 ม.ค. 2564)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาก... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาก... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ... (22 ธ.ค. 2563)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนัก... (24 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยย... (30 ก.ย. 2563)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (15 ก.ย. 2563)
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25... (15 ก.ย. 2563)
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท... (19 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (17 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

หยุดยั้งโรคติดต่อทางเพศสั... (01 ก.พ. 2564)  

กิจกรรม สร้างจิตสำนึกความ... (26 มิ.ย. 2563)  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์... (13 มิ.ย. 2563)  

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวั... (09 มิ.ย. 2563)

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกต... (03 มิ.ย. 2563)

กิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่อง... (05 พ.ค. 2563)

กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใ... (13 เม.ย. 2563)

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน... (27 มี.ค. 2563)

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องกา... (28 ก.พ. 2563)

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวั... (24 ก.พ. 2563)

กิจกรรมอบรมกฎหมาย กฎระเบี... (03 ก.พ. 2563)

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผ... (15 ม.ค. 2563)

กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธร... (10 ม.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (18 พ.ย. 2562)

กิจกรรม ลงแขกลงคลอง วัดมณ... (01 พ.ย. 2562)

ประชาคมตำบลท่าคา เพื่อจัด... (18 ต.ค. 2562)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (01 ต.ค. 2562)

ส่งเสิรมกีฬาขององค์การบริ... (30 ก.ย. 2562)

กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายศ... (30 ก.ย. 2562)

กิจกรรมที่องค์การบริหารส่... (30 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเห... (30 มี.ค. 2564)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหน้าวัดเทพประ... (17 มี.ค. 2564)  
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหน้าวัดเทพประสิทธิ์... (17 มี.ค. 2564)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต... (16 มี.ค. 2564)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ... (17 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี... (03 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์... (27 ม.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนา... (26 ม.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,... (15 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าแม่... (13 ม.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแ... (11 ม.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลแม่เนี้ย หมู่... (08 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บร... (20 ก.พ. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหา... (05 ก.พ. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วน... (13 พ.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการก่อสร้างอาคารอเน... (04 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ด้วยวิธีประกวดร... (29 ต.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ก่อสร้างกำแพงรั้วที่ทำก... (03 ต.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่... (26 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่... (13 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 (01 มิ.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระ... (07 ม.ค. 2563)  
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงานประจำรถขยะ (02 ก.พ. 2561)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (05 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงาน (18 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ตำแ... (11 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที... (20 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเค... (13 ก.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเค... (13 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (23 มิ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (23 มิ.ย. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th