Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง 
     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภออัมพวา ประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่ เลขที่ 30/2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีระยะทางไปตามถนนสมุทรสงคราม-บางแพ จากทางแยกบางกระบือเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร


เนื้อที่
     ตำบลท่าคามีเนื้อที่ประมาณ  9  ตารางกิโลเมตร  หรือ  5,631  ไร่

ภูมิประเทศ
     พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองท่าคา คลองศาลา และคลองวัดมณีสรรค์  เป็นต้น

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อ ตำบลจอมปลวก ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที
ติดต่อ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
ติดต่อ ตำบลคลองเขิน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ
ติดต่อ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที

มี 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มหมู่บ้าน 12 หมู่บ้านโดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวน/หลัง ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง รวม
1 บ้านคลองมะขวิด 98 107 205 51 นายอำนาจ แม้นจำรัส
2 บ้านคลองศาลา 250 276 526 158 นางฐานิดา สีเหลือง
3 บ้านคลองบ้านใต้ 111 138 249 65 นายสุชาติ คเชนทร
4 บ้านคลองวัดมณีสรรค์ 322 308 630 142 นายสมเกียรติ เนียมรัตน์
5 บ้านคลองท่าคา 360 346 706 167 นางสมรวย รัตนเจริญ
6 บ้านคลองผู้ใหญ่ป๋อ 276 292 568 128 นางวัชรี วรรณกี้
7 บ้านคลองพลับ 167 176 343 81 นายนุกูล เรืองโรจน์
8 บ้านคลองตรง 316 344 660 172 นายวินัย ภู่สกุล
9 บ้านปลายคลองตรง 251 216 467 124 นางพิมพ์พจี หนวิชิต
10 บ้านคลองบางกึ่ง 163 157 320 81 นายชลทยา ธรรมสวัสดิ์
11 บ้านคลองสวนทุ่ง 205 191 396 92 นายสมชาย ประชานิยม
12 บ้านคลองขุดเจ๊ก 198 226 424 85 นางกัญจนา ปานาพุฒ
รวม 2,717 2,777 5,494 1,345


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th