Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ต.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา(ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา
11 ก.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
01 ม.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
01 ธ.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
10 พ.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน "โครงการตลาดประชารัฐ"
03 ต.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
03 ต.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
28 ส.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เชิญร่วมงานเทศกาลกวนกระยาสารท ณ ตลาดน้ำท่าคา วันที่ 16 - 17 กันยายน 2560
24 ส.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
18 ส.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กฎหมายน่ารู้ กับ อบต.ท่าคา ตอน กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th