Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ย. 3061 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
03 พ.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
26 ก.พ. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมุ่ที่ ๒ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศ เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต คอรัปชั่น
13 ธ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ต.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
24 ต.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าไม้ลูกระนาดเป็นทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
08 ต.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา(ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา
01 ต.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา โมเดล กลไกประชารัฐ เชิงรุก บุกถึงก้นครัว ลดโรคเรื้อรัง (The proactive outreach for better health)
11 ก.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th