Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ย. 3061 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 พ.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
30 ก.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ก.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
15 ก.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
21 ส.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
19 ส.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
17 ส.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
05 ส.ค. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
24 มิ.ย. 2563 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th