Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 มี.ค. 2564
ถึง
30 มี.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหน้าวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าคา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
17 มี.ค. 2564
ถึง
15 เม.ย. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหน้าวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าคา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
17 มี.ค. 2564
ถึง
17 มี.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหน้าวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าคา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
16 มี.ค. 2564
ถึง
16 มี.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหน้าวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าคา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
17 ก.พ. 2564
ถึง
17 ก.พ. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
03 ก.พ. 2564
ถึง
10 ก.พ. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
27 ม.ค. 2564
ถึง
27 ม.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าแม่เนี้ย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๒๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
26 ม.ค. 2564
ถึง
26 ม.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
15 ม.ค. 2564
ถึง
13 ก.พ. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
13 ม.ค. 2564
ถึง
20 ม.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าแม่เนี้ย หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,224 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th