Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
อื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ธ.ค. 2565
ถึง
07 ธ.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายลาภ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าคา
24 พ.ย. 2565
ถึง
01 ธ.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายลาภ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าคา
23 พ.ย. 2565
ถึง
18 ธ.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายลาภ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 580.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการลาดยางไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร
26 ต.ค. 2565
ถึง
26 ต.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ต.ค. 2565
ถึง
20 ต.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายลาภ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าคา
12 ต.ค. 2565
ถึง
19 ต.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 27 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ต.ค. 2565
ถึง
10 ต.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ต.ค. 2565
ถึง
04 ต.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
04 ต.ค. 2565
ถึง
02 พ.ย. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2565
ถึง
21 ก.ย. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th