Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.พ. 2564
ถึง
17 ก.พ. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
03 ก.พ. 2564
ถึง
10 ก.พ. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
27 ม.ค. 2564
ถึง
27 ม.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าแม่เนี้ย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๒๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
26 ม.ค. 2564
ถึง
26 ม.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
15 ม.ค. 2564
ถึง
13 ก.พ. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
13 ม.ค. 2564
ถึง
20 ม.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าแม่เนี้ย หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,224 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
11 ม.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลเจ้าแม่เนี้ย หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,224 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
08 ม.ค. 2564
ถึง
06 ก.พ. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลแม่เนี้ย หมู่ที่ 12 เชื่อมหมุ่ที่ 2 ตำบลท่าคา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,224 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
20 ก.พ. 2563
ถึง
24 มิ.ย. 2563
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
05 ก.พ. 2563
ถึง
14 ก.พ. 2563
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th