Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ต.ค. 2560
ถึง
11 ต.ค. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27 ก.ย. 2560
ถึง
26 ต.ค. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยแบบวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ 2561
22 พ.ค. 2560
ถึง
20 มิ.ย. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 (ซอยร่มเย็นเชื่อมหลังบ้าน ส.อบต.สถาพร สวัสดี) ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
22 พ.ค. 2560
ถึง
20 มิ.ย. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานท่อ คสล.หมู่ที่ 6 (บ้านนางสาวพิกุล พุ่มกระจ่าง) ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
31 ต.ค. 2559
ถึง
29 พ.ย. 2559
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการถมลูกรังเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ 2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
28 ต.ค. 2559
ถึง
26 พ.ย. 2559
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด อบต.ท่าคา ภาคเรียนที่ 2/2559 ปีงบประมาณ 2560
30 ก.ย. 2559
ถึง
14 มิ.ย. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2559
05 ก.ย. 2559
ถึง
04 ต.ค. 2559
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขต อบต.ท่าคา ระยะที่ 2 จำนวน 6 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 7-หมู่ที่ 12) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
14 ก.ค. 2559
ถึง
12 ส.ค. 2559
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองบ้านลุงกั๊ก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคา
14 ก.ค. 2559
ถึง
12 ส.ค. 2559
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองศาลเจ้าแม่เนี้ย หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าคา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th