Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
อื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มิ.ย. 2563
ถึง
01 มิ.ย. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบประมาณ 2563
07 ม.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
02 ก.พ. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงานประจำรถขยะ
05 ม.ค. 2561
ถึง
29 ม.ค. 2561
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
18 พ.ค. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป-ตำแหน่ง-คนงาน
11 พ.ค. 2560
ถึง
18 พ.ค. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภททั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
20 ก.ค. 2558
ถึง
31 ส.ค. 2558
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
20 ก.ค. 2558
ถึง
31 ส.ค. 2558
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก. และภาค ข. (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
13 ก.ค. 2558
ถึง
31 ก.ค. 2558
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
13 ก.ค. 2558
ถึง
31 ก.ค. 2558
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th