Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
อื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

31 ม.ค. 2566
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

26 ม.ค. 2566
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ (ITA)

09 ม.ค. 2566
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ

09 ม.ค. 2566
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา พิธีเปิดโครงการพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบ อบต.ท่าคา

09 ม.ค. 2566
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วัดเทพประสิทธิ

26 ธ.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรม (No Gift Policy)

25 ธ.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

09 ธ.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริต

24 ก.ย. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมงานประเพณีการกวนกระยาสารท วันสารทไทย ปี 2565

07 เม.ย. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยและกฎระเบียบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th