Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ก.ย. 2561
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก

17 ก.ย. 2561
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

12 ส.ค. 2561
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลท่าคา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา พัฒนาสิ่งแวดล้อมในตำบลท่าคา

10 ส.ค. 2561
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

30 ก.ค. 2561
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา แข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ปี 2561

28 ส.ค. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เชิญร่วมงานเทศกาลกวนกระยาสารท ณ ตลาดน้ำท่าคา วันที่ 16 - 17 กันยายน 2560

03 ส.ค. 2560
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา โครงการชุมชนท่าคาห่วงใย ต้านมะเร็งปากมดลูก ตำบลท่าคา ปีงบประมาณ 2560

02 พ.ค. 2559
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา โครงการกีฬาระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด ตำบลท่าคา ปีงบประมาณ 2559

02 พ.ค. 2559
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ปีงบประมาณ 2559

02 พ.ค. 2559
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา โครงการวันผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th