Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ก.ย. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมงานประเพณีการกวนกระยาสารท วันสารทไทย ปี 2565

07 เม.ย. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยและกฎระเบียบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

05 เม.ย. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

27 ม.ค. 2565
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี พ.ศ.2565

26 ต.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2564

30 ก.ย. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรม รณรงค์ให้ประชาชนที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

17 ส.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2564

06 ก.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

22 มิ.ย. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เยี่ยมผู้พิการ และมอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา นายชาญ รอดพิทักษ์

25 พ.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th