Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ก.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

05 พ.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รู้เท่าทัน..ป้องกัน พิษสุนัขบ้า

26 มี.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

24 มี.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

18 ก.พ. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน

09 ก.พ. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

01 ก.พ. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา หยุดยั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

29 ม.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

13 ม.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม

08 ม.ค. 2564
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยและกฎระเบียบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th