Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 ต.ค. 2562
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 ก.ย. 2562
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ขอเชิญร่วมงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีการกวนกระยาสารทวันสารทไทย ประจำปี 2562

27 มิ.ย. 2562
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

20 มิ.ย. 2562
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

11 มิ.ย. 2562
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประชาคมตำบลท่าคา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

22 มี.ค. 2562
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

01 มี.ค. 2562
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการชาวท่าคาร่วมใจ กำจัดโรคไข้เลือดออก "ปิดประตูตียุง" ปีงบประมาณ 2562

05 ก.พ. 2562
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

16 ม.ค. 2562
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2562

07 ม.ค. 2562
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กิจกรรมอบรมกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th