Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
อื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ธ.ค. 2554
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เรือนไทยโบราณ ในตลาดน้ำท่าคา

13 ธ.ค. 2554
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ย้อนรอยประพาสต้น รัชกาลที่ 5 ที่บ้านกำนันจัน

13 ธ.ค. 2554
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา เตาตาล บ้านครูศิริ ชม ศึกษาการทำน้ำตาลมะพร้าว

13 ธ.ค. 2554
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ตลาดน้ำท่าคา (ตลาดน้ำ ๑๐๐ ปี)

03 ส.ค. 2554
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

03 ส.ค. 2554
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา วัดมณีสรรค์

03 ส.ค. 2554
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา สำนักวิปัสนาฯ หลวงพ่อบ้านแหลม

03 ส.ค. 2554
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ศาลคุณแม่ตั้วเนี้ย

03 ส.ค. 2554
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

03 ส.ค. 2554
สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา โรงเรียนวัดมณีสรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th