Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายรับ-รายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ย. 3104 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561
18 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
18 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
03 เม.ย. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
15 พ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
30 ก.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
09 เม.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2561-มีนาคม2561)
10 ต.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
30 ก.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานรับจริง จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th