Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายรับ-รายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ต.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
30 ก.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานรับจริง จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ 2558
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าคา ประจำปีงบประมาณ 2557
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานรับจริง - จ่ายจริง ประจำปี 2557
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานทางการเงิน ปี 2556
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายรับรายจ่าย ปี 2556
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา งบแสดงฐานะการเงิน
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th