Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
อื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ผลการปฏิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 เม.ย. 2566 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2566
01 เม.ย. 2566 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การประเมิณความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566
01 เม.ย. 2566 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566
01 เม.ย. 2566 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2566 รอบ 6 เดือน
01 เม.ย. 2566 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2566
01 ต.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2565
19 เม.ย. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม2565)
19 เม.ย. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564
19 เม.ย. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในปี พ.ศ.2565
19 เม.ย. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th