Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนอัตรากำลังสามปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 พ.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา มาตรฐานการปฏิบัติงาน
07 ม.ค. 2562 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1
10 ส.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
27 มิ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
11 มิ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1
02 มิ.ย. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
12 ก.พ. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
15 ม.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
24 เม.ย. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th