Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
อื่นๆ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
คู่มือปฏิบัติงาน (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
Q & A
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนอัตรากำลังสามปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2566 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่
03 เม.ย. 2566 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
03 ต.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
03 ต.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
01 ต.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
01 ต.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร
01 ต.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การพัฒนาบุคลากร
01 ต.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ประกาศให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
03 มี.ค. 2565 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
25 ต.ค. 2564 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเพิ่ม ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th