Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ธ.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
01 ม.ค. 2561 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
02 ม.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ผู้ค้างชำระภาษี
01 ม.ค. 2560 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560
01 พ.ค. 2559 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ผู้ค้างชำระภาษี
01 ม.ค. 2559 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559
01 ม.ค. 2559 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน
01 พ.ค. 2558 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา ผู้ค้างชำระภาษี
23 ธ.ค. 2557 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558
02 พ.ค. 2557 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต.ท่าคา แจ้งผู้ค้างชำระภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th