Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานการประชุม
จดหมายข่าว
การจัดการความรู้ (KM)
สถานะการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงาน/ผลงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนพัฒนาสี่ปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ผู้ค้างชำระภาษี
เรียนผู้ค้างชำระภาษีทุกท่าน  ขอให้ผู้ค้างชำระภาษีทุกท่านติดต่อขอชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558   ตามช่องทางดังนี้
1.ชำระด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา
2.ชำระด้วยธนาณัติ ในนาม  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา  ทางไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ขอให้ท่านชำระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  ขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน อบต.ท่าคา  เพื่อประเมินจำนวนเงินค่าภาษีพร้อมค่าปรับให้ท่านใหม่

                                                                                    กองคลัง อบต.ท่าคา
                                                                                    โทร 034-753728
                                                                                    ในวันและเวลาราชการ และวันเสาร์ 
                                                                                    ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : 0-3475-3728  โทรสาร : 0-3475-3738  อีเมล์ : admin@thakha.go.th

Powered By thakha.go.th